Δελτίο τύπου

Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2016

Για μια ακόμη φορά η δημοτική αρχή μετέτρεψε αυτή την κορυφαία δυνατότητα ενημέρωσης και διαβούλευσης, σε μια προσχηματική διαδικασία, χωρίς κανένα νόημα και κανένα ενδιαφέρον για τους πολίτες.

Ουσιώδης επιδίωξη της έκθεσης πεπραγμένων πρέπει να αποτελεί, η πλήρης ενημέρωση των πολιτών. Αναφορικά με το παραγόμενο έργο. Τα προβλήματα και τις πολιτικές αντιμετώπισης. Τις προοπτικές που διαμορφώθηκαν κάθε φορά καθώς και κάθε τι άλλο που συγκροτεί το πλαίσιο διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου.

Η δημοτική αρχή επιδίωξε μια συζήτηση, όπου η ίδια υποστήριξε ότι έχει πράξει «τιτάνιο έργο» και η αντιπολίτευση έλεγξε, πρότεινε και τεκμηρίωσε για το αντίθετο (όπου είχε άλλη άποψη).

Τούτο αποτελεί έναν απόλυτο εκφυλισμό, που καθόλου δεν ενδιαφέρει πλέον τους πολίτες ως διαδικασία.

Η δημοτική αρχή θα έπρεπε, εάν την ενδιέφερε βέβαια, να έχει πάρει κάθε δυνατό μέτρο για την φυσική παρουσία των δημοτών και την οργάνωση ενός έντονου ίσως, πλην όμως γόνιμου διαλόγου.

Αντί αυτής της προσέγγισης επέλεξε, τη διαμόρφωση ενός ογκώδους κειμένου, το οποίο απέστειλε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ως να αποτελεί ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης !!!. Ο δήμαρχος βέβαια, διάβασε άλλο κείμενο, γνωστό στη δομή του από τα παλιά, αθροίζοντας και παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις τις περιόδου (2011 – 2017). Γιατί άραγε;

Προφανώς, το αντίστροφο απαιτεί μια άλλη πολιτική αντίληψη, μια βαθιά δημοκρατική προσέγγιση, η οποία μάλλον αποτελεί ξένο σώμα για τη δημοτική αρχή και το Δήμαρχο.

Η δημοτική αρχή επέλεξε, (αν και είχε τη δυνατότητα να το κάνει υπηρεσιακά), να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο, καταβάλλοντας αμοιβή πολλών χιλιάδων ευρώ, την εκπόνηση του «στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου» του δήμου για την τρέχουσα περίοδο. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός διατυπώνει το όραμα, την ακολουθητέα στρατηγική για την επίτευξη του. Τον σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί στη περίοδο αλλά και κατ’ έτος.

Η Διοίκηση, για μια ακόμη φορά, αγνοεί παντελώς αυτό που η ίδια παρήγγειλε και πλήρωσε ακριβά. Μας προσκόμισε έναν απολογισμό χωρίς να λάβει υπόψιν της καθόλου αυτό που εκπονήθηκε και θα έπρεπε να αποτελεί τη βάση της λογοδοσίας και του διαλόγου.

Τί προέβλεπε δηλαδή. Tην ετήσια εξειδίκευση του επιχειρησιακού μας σχεδίου για το 2016. Σε τι ποσοστό επιτεύχθηκαν οι στόχοι και υλοποιήθηκαν οι δράσεις.

Τί μας δείχνουν οι δείκτες που ορίσαμε να χρησιμοποιούμε πλέον;

Πόσο αποκλίναμε; Γιατί αποκλίναμε; Ποιες είναι οι διορθωτικές μας κινήσεις;

Αυτά θα έπρεπε σήμερα να μας απασχολούν. Όχι μια στείρα, φλύαρη, ανούσια παράθεση ενεργειών και δράσεων για τις οποίες καλούμαστε να τοποθετηθούμε και άραγε με ποιο κριτήριο;

Κατά συνέπεια η δημοτική αρχή είτε δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της καλά, είτε δεν την κάνει γιατί κάτι θέλει να κρύψει;

Στο έτος 2016 η δημοτική αρχή χειρίστηκε: Την τιμολογιακή πολιτική για τα απορρίμματα (αυξήσεις τιμής σταδιακά). Τη συμφωνία με τον ΤΑΠ (ανάπλαση οδού Δορυλαίου). Τη διεκδίκηση των στρατοπέδων. Τις αναθέσεις σε (τεχνικούς συμβούλους) αχρείαστων μελετών, αξίας εκατοντάδων ευρώ. Τη κατάρρευση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα κλπ). Την αύξηση του κόστους σε πρωτοφανές μέγεθος (ρεκόρ όλων των εποχών), των συμβούλων του Δημάρχου και της διοίκησης.

Επεδίωξε να τηρήσει τα προσχήματα (π.χ. χρόνος ομιλίας αντιπολίτευσης) και όχι την ουσία των πραγμάτων.

 

Κύριε Δήμαρχε,

Η συμμετοχή της πόλης μας στο διαγωνισμό για το «πράσινο φύλλο» συνιστά μια πρόκληση για όλους μας. Η πράσινη ταυτότητα μιας πόλης, όπως κάθε διάκριση, δεν εξαντλείται ή ακόμη ορθότερα δεν αποκτιέται με αποσπασματικά έργα και ενδεχομένως αμφίβολου αποτελέσματος. Διαπερνά τον ιστό της, αποτελεί δομικό στοιχείο της ταυτότητας της, αφορά στο σύνολο των δράσεων του Δήμου αλλά βεβαίως θέλει τη συμμετοχή των δημοτών.

Αυτούς που εσείς τους θέλετε μόνο χειροκροτητές. Αυτούς που όταν έχουν άλλη άποψη τους βάζετε αμέσως απέναντι και όχι δίπλα σας.

Τους ενημερωμένους πολίτες που τους αντιμετωπίζετε εχθρικά θεωρώντας τους στρατολογημένους από πολιτικούς εχθρούς σας. Τους θέλετε μονόπλευρα ενημερωμένους από εσάς βέβαια, που «λέτε πάντα την αλήθεια» !!!

Γιατί εάν αντέχατε την άλλη άποψη, δεν θα ήμασταν να συζητούμε στη λογοδοσία σας, σε μια άδεια αίθουσα, μεταξύ μας οι σύμβουλοι και δημότες, μετρημένοι στα δάκτυλα. Θα βρίσκατε τον τρόπο!

Κρίμα γιατί χάθηκε και αυτή η ευκαιρία.

Advertisements